Circumferència tangent a una circumferència, coneixent-ne el punt de tangència, i que passa per un punt exterior


https://www.mongge.com/ejercicios/871