Circumferència tangent a una recta que passi per un punt exterior, coneixent-ne el punt de tangència amb la recta


https://www.mongge.com/ejercicios/857

Seguidors