Logotip amb tangents

DocumentacióDibuix de ideacióDibuix amb tangents ( Autocad )Dibuix Acotat ( Autocad )
Cartell anunci DIN A4