Circumferència tangent a dues rectes i a una circumferència tangent a elles


https://www.mongge.com/ejercicios/874

Circumferència tangent a una recta i a una altra circumferència coneixent el punt de tangència amb la circumferència.


https://www.mongge.com/ejercicios/862

Circumferència tangent a una circumferència i una recta coneixent el punt de tangència amb la rectahttps://www.mongge.com/ejercicios/861

Circumferència tangent a dues circumferències coneixent el punt de tangència en una d'elleshttps://www.mongge.com/ejercicios/860

Circumferència tangent a una circumferència, coneixent-ne el punt de tangència, i que passa per un punt exterior


https://www.mongge.com/ejercicios/871

Circumferència tangent a dues rectes coneixent-ne un dels punts de tangència.


https://www.mongge.com/ejercicios/37299

Circumferència tangent a una recta que passi per un punt exterior, coneixent-ne el punt de tangència amb la recta


https://www.mongge.com/ejercicios/857

Circumferència tangent a tres rectes


https://www.mongge.com/ejercicios/870