Treball 3r trimestreTutorial Autocad 1: Insertar blocs, fer parets, tallar rectes.

Tutorial Autocad 2 : Introduir trames, acotació

Tutorial Autocad 3 : Calcul d'àrees, introduir text, exportar bmp a Sketchup


Espai habitable Quatre contenidors marítims de les següents mides: Exterior:  Llarg  6,06 m. Ample  2,43 m.  Altura  2,59 m. Interior Llarg  5,89 m. Ample  2,35 m. Altura 2,38 m. Porta ample 2,434 m. ha aquestes mides s'ha d'afegir un aïllament de 20 cm a totes les parets interiors.

Tres habitacions i quatres llits. Una de les parets exteriors no pot tenir finestres.

Tema del habitatge ( idea principal que relaciona tot els espais i elements d'habitatge )

1.            Localització (Carrer, barri, orientació del edifici presentat amb una imatge aèria)

2.            Documentació habitatges construits amb contenidors marìtims.

3.            Plano en Autocad amb mobiliari, finestres i portes.

4.            Plano en Autocad amb cotes.

5.            Plano en Autocad amb els m2 per habitació.

6.            Detalls dels mobles triats i de les llums.(fotos i indicacions dels punts de la casa on                 es situaran el objectes)

7.            Vista general de tot el pis. ( Sketchup )

8.            Diferents vistes de cada habitació. ( Sketchup )

9.            Recorregut virtual per la casa. ( vídeo fet amb el Sketchup. format avi, introduir el                   enllaç al vídeo en una diapositiva del Power Point )

10.          Bibliografia: webs consultades, programes utilitzats.

 
Plano Autocad amb mobles, finestres i parets

Plano Autocad amb metres quadrats per habitacions

Plano Autocad Acotat i amb metres quadrats


Estil del mobles