Treball 2n trimestre

Packaging,  capsa de cartró creació de capes, línies discontinues, PDF.


Creació de les instruccions de construcció amb el programa Skechup


Capsa de cartró:


Dissenyar un embalatge per bombons:
Característiques:
Dimensions màximes 50cm x 70cm
Presentació del treball:
  1. Index
  2. Documentació sobre embalatges de cartró. Sistemes de montage i tancament de les capses.
  3. Tema de l'embalatge: (la natura, la tecnologia, aniversari, conmemoratiu,...)
  4. Dibuixos de ideació.(diferents propostes)
  5. Desplegament de la capsa en Autocad, acotat.
  6. Representació de la capsa montada en sistema dièdric.
  7. Perspertiva de la capsa. (Cavallera ) amb els passos per fer el montatge.
  8. Fotografies de la capsa montada. (diferents punts de vista, colors del cartró i materials seleccionats).
  9. Bibliografia: webs consultades i autors consultats.
Exemple: